» Thông tin » SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN
Danh Sách Sinh Viên 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên có trụ sở tại địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208.3.855688 (XEM DANH BẠ ĐIỆN THOẠI ĐẦY ĐỦ BÊN DƯỚI)

Fax: 0208.3.855688 

Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn 

Có thể bạn quan tâm:

>>> Thủ tục thành lập công ty tại Thái Nguyên

>>> Điều cần biết khi thành lập công ty tại Thái Nguyên

>>> Thành lập công ty tnhh tại Thái Nguyên

>>> Thành lập công ty cổ phần tại Thái Nguyên


SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN


Danh bạ Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thái Nguyên

Họ và tên

Chức vụ

Cơ Quan/

Di động

Nguyễn Linh

Giám đốc

3.855.713

0913.286.324

Đặng Văn Huy

Phó Giám đốc

3.759.876

0917.797.777

Nguyễn Trọng Hiếu

Phó Giám đốc

3.652.226

0936.667.688

Văn Phòng Sở

 

3.855.688

Nguyễn Công Việt

Trưởng phòng

3.855.734

0947.797.999

Hoàng T. Phương Mai

Phó phòng

kiêm Kế toán

3.752.601

0989.506.222

Vũ Thành Công

Lái xe

0983.599.126

Dương Thị Việt Yến

Văn thư

3.855.688

0983.686.271

Nguyễn Thị Thu Hiền

Công vụ

0943.883.338

Lương Văn Quảng

Bảo vệ

0977.741576

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

 

3.857.840

Trương Công Dương

Trưởng phòng

0913.344.599

Nguyễn Hồng Quang

Phó phòng

0915.321.090

Lưu Thị Mai Lan

Chuyên viên

0984.137.886

Nguyễn Nhật Minh

Chuyên viên

0988.210.475

Nguyễn Thị Anh Thư

Chuyên viên

0915.202.930

Phòng Kinh tế ngành

 

3.657.221

Nguyễn Thị Kim Cúc

Trưởng phòng

3.657.221

0945.289.222

Trần Lưu Thành

Phó Trưởng Phòng

0982532881

Nguyễn Thị Thụy

Chuyên viên

3.857.541

0912.896.409

Lê Ngọc Thanh

Chuyên viên

0916.278.188

Nguyễn Mạnh Trung

Chuyên viên

0974.088.022

Thanh Tra Sở

 

3.854.445

Ma Đức Thuận

Trưởng phòng

0376.515.244

Vũ Hà

Phó phòng

0919.829.596

Hoàng Yến

Thanh tra viên

0988.905.144

Đặng Hoàn

Thanh tra viên

0983 886 707

Đỗ Thị Lan Nhung

Thanh tra viên

0974.898.862

Phòng Khoa giáo văn xã và Đối ngoại

 

3.857.841

Dương Phương Hoa

Trưởng phòng

3.857.841

0979.823.482

Hoàng Ngọc Hiệp

Phó phòng

3.657.218

0912.805.385

Đông Thị Minh Nhung

Phó phòng

0986.703.709

Nguyễn Thị Hồng Thư

Chuyên Viên

0974.518.434

Phạm Hồng Minh

Chuyên Viên

0949.119.669

Hoàng Thị Ánh Vân

Chuyên viên

0917.879.276

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

   

Mai Ngọc Khanh

Trưởng phòng

0913.313.149

Trần Ngọc Hưng

Phó phòng

0915.682.682

Ngô Thu Trang

Chuyên viên

0984.100.699

Trần Quốc Hoa

Chuyên viên

0989.537.868

Bùi Sỹ Tú

Chuyên viên

0987.492.888

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh

 

0913.313.149

Đào Minh Sơn

Trưởng phòng

0912.456.678

Ninh Văn Đức

Phó phòng

3.754.561

0914.558.654

Lê Viết Hùng

Chuyên viên

3.657.224

0913.532.930

Phạm Thị Mai Hương

Phó phòng

0915.644.776

Trần Thị Thanh Hương

Chuyên viên

3.754.561

0915.647.866

Dương Ngọc Thương

Chuyên viên

3.756.561

0916.632.201

Hoàng Hải Triều

Chuyên viên

0916.459.180

Đặng Ngọc Thư

Chuyên viên

0336.427.889

Trung Tâm TV & XTĐT

 

3.654.376

Chu Văn Khanh

Giám đốc

3.759.605

0913517252

Phạm Hồng Thái

Chuyên viên

3.654.376

0983.047.119

Phan Doãn Thắng

Chuyên viên

3.656.918

0912.856.286

Ma Thị Thu Hương

Chuyên viên

0986.660.619

Lưu Mạnh Hà

Chuyên viên

0915.002.046

Nguyễn Văn Quảng

Chuyên viên

0912.735.460

Nguyễn T. Thanh Hoa

Nhân viên

0943.03.23.53

Nguyễn Thị Giang

Chuyên viên

0983.970.080

Vũ Chiến Thắng

Chuyên viên

0989.349.606

Phạm Thị Trà Giang

Chuyên viên

0982.389.008

Vũ Thị Thu Hiền

Nhân viên

0916.827.819

Hoàng Xuân Cường

Nhân viên

0973.850.886

Lê Văn Trung

Nhân viên

0945.823.717

Ngô Thị Thúy Hằng

Chuyên viên

0986.012.034

Dương Thị Lan Anh

Chuyên viên

0987.146.568

Trần  Thị Minh Tuyết

Chuyên viên

0988.722.699

Xem thêm:

>> Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần  

>> Thủ tục công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

>> Đặc điểm loại hình công ty hợp danh

>> Thủ tục thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật


Danh sách các phòng ban Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên
 

- Thanh tra sở Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên

- Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên

- Phòng hợp tác đầu tư Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên

- Phòng lao động – văn xã Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên

- Phòng kinh tế ngành Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên

- Phòng thẩm định dự án Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên

- Phòng quy hoạch – tổng hợp Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên

- Văn phòng Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên

I. Vị trí và chức năng Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước tỉnh để hoạt động, trụ sở làm việc cụ thể tại tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân  tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi Chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở  theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh: 

a) Dự thảo quy hoạch tổng thể, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh, bố trí kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương; kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó có cân đối tích luỹ và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính;

b) Dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh điều hành, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh;

c) Dự thảo chương trình, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh;

d) Dự thảo các quyết định, chỉ thị; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

đ) Dự thảo các văn bản về danh mục các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết;

e) Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi thống nhất ý kiến với Sở Tài chính theo phân công của Uỷ ban nhân dân  tỉnh.

2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh:

a) Dự thảo Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

c) Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân  tỉnh theo phân cấp.

3. Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

4. Về quy hoạch và kế hoạch:

a) Công bố và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi đã được phê duyệt theo quy định;

b) Quản lý và điều hành một số lĩnh vực về thực hiện kế hoạch được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao;

c) Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt;

d) Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh.

5. Về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn; giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật;

c) Làm đầu mối tiếp nhận, thẩm định trình các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân  tỉnh; tiếp nhận, thẩm định, quyết định các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền; tiếp nhận, thẩm tra trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp ( trừ các dự án đã phân cấp cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã);

d) Quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền.

6. Về quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ:

a) Vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ của tỉnh; hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

b) Đánh giá thực hiện các chương trình dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ có liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ.

7. Về quản lý đấu thầu:

a) Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về kế hoạch đấu thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh; thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án hoặc gói thầu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh uỷ quyền;

b) Hướng dẫn, theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án đấu thầu đã được phê duyệt và tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.

8. Về doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh:

a) Là thành viên Ban chỉ đạo sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của tỉnh; tổng hợp tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác;

b) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký kinh doanh; đăng ký tạm ngừng kinh doanh; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở; phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp tại địa phương; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

9. Về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân:

a) Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành;

c) Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

d) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân  tỉnh.

11. Chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của ngành kế hoạch và đầu tư đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân  huyện, thành phố, thị xã.

12. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

13. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

14. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

15. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân  tỉnh.

16. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

17. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật. 

Xem thêm:
>> 
Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
>> 
Thủ tục chuyển nhượng công ty, doanh nghiệp

>> Quy định hồ sơ thủ tục thành lập công ty cổ phần

>> Quy định quyền và nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật
>> 
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
>> 
Bổ sung ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề

>> Thủ tục hồ sơ giải thể công ty cổ phần

>> Thủ tục chào bán cổ phần  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH0905 548 995
0918 588 240HỆ THỐNG VĂN PHÒNG TRÊN 45 TỈNH THÀNH
GẶP TRỰC TIẾP CHÚNG TÔI TẠI ĐỊA CHỈ

VĂN PHÒNG TẠI HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: T6, tòa nhà Master, 155 Hai Bà Trưng, Q3, HCM 
VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ: T3, 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 
VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH THUÂN
Địa chỉ: 51 Lê quý Đôn, tp Phan Thiết, Bình Thuận
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 106 Lý Thái Tổ, tp Đồng Hới, Quảng Bình
VĂN PHÒNG TẠI TT HUẾ
Địa chỉ: 100 Nguyễn Tất Thành, Hương Thủy, TT Huế
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG NAM
Địa chỉ: 159 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 51 Trường Chinh, tp Quy Nhơn, Bình Định
VĂN PHÒNG TẠI KIÊN GIANG
Địa chỉ: Lô A5-25, Số 11, Tây Bắc, Rạch Giá, Kiên Giang
VĂN PHÒNG TẠI ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 104 Ngô Quyền, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: KP3, P Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước
VĂN PHÒNG TẠI LONG AN
Địa chỉ: 140/5 Nguyễn Minh Đường, tp Tân An, Long An
VĂN PHÒNG TẠI LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 16 Trạng Trình, tp Đà Lạt, Lâm Đồng
VĂN PHÒNG TẠI CẦN THƠ
Địa chỉ: An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.giayphepdangkykinhdoanh.vn

Đang online: 31    Lượt truy cập: 2409974