CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN


Thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty cổ phần

Thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty cổ phần. Điều lệ công ty là tài liệu quy định các vấn đề cốt lõi cho sự vận hành của công ty. Công ty cổ phần cũng vậy, trong quá trình hoạt động, nếu có bất kỳ sự thay đổi liên quan trực tiếp đến các quy định trong điều lệ của công ty

Quy định hồ sơ thủ tục thành lập công ty cổ phần

Quy định hồ sơ thủ tục thành lập công ty cổ phần. khi thành lập công ty cổ phần đối với các ngành nghề thông thường không có yêu cầu về vốn thì các cổ đông tự kê khai và tự chịu trách nhiệm về số vốn của công ty, pháp luật không quy định mức vốn tối thiểu hay tối đa cho riêng loại hình công ty cổ phần

Quy định góp vốn thành lập công ty cổ phần

Quy định góp vốn thành lập công ty cổ phần. Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần. Sau đây chúng tôi xin phép chia sẻ cho Quý khách những thông tin cơ bản để chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ thành lập công ty cổ phần đầy đủ. Đại Việt luôn sẵn sàng hỗ trợ các thủ tục pháp lý liên quan đến các lĩnh vực tài chính, kế toán, lao động, tiền lương, hợp đồng, đầu tư, sở hữu trí tuệ

Hồ sơ thủ tục thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thủ tục thành lập công ty cổ phần. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các cổ đông sáng lập công ty phải thực hiện góp đủ vốn điều lệ. Hồ sơ thành lập công ty cổ phần năm 2021 được áp dụng theo Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan

Thủ tục hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Thủ tục hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần. Doanh nghiệp soạn và nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Khi nhận Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận

Lưu ý sau khi thành lập công ty cổ phần

Lưu ý sau khi thành lập công ty cổ phần. Đối với công ty cổ phần: Số vốn chưa được góp, được coi là số vốn chưa bán được, Hội đồng quản trị tiếp tục bán để huy động đủ số vốn đăng ký ban đầu hoặc Đăng ký giảm vốn điều lệ, và cổ đông trong vòng 30 ngày, kể từ khi hết thời hạn góp vốn

Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần được chúng tôi hướng dẫn một cách chi tiết dưới đây. Có nhiều trường hợp công ty cổ phần có nhu cầu thay đổi tên công ty như để đồng bộ nhận diện thương hiệu hoặc lựa chọn một tên công ty mới thuận tiện hơn cho hoạt động kinh doanh

Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần được thực hiện như thế nào? Ngành nghề kinh doanh là một trong những phần bắt buộc phải có khi công ty cổ phần thực hiện đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần là việc cổ đông góp vốn trong công ty cổ phần chuyển nhượng lại phần vốn góp của mình cho một cổ đông khác trừ một số trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoảng 1 Điều 126 Luật doanh nghiệp 2014 nhưng không làm thay đổi cấu trúc vốn điều lệ

Thủ tục chào bán cổ phần

Thủ tục chào bán cổ phần bao gồm những gì? Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp rất phổ biến do đặc điểm dễ huy động vốn và gia tăng số lượng cổ đông nếu doanh nghiệp có nhu cầu

Thủ tục chuyển nhượng, mua bán công ty cổ phần

Thủ tục chuyển nhượng, mua bán công ty cổ phần chính là việc thay đổi cổ đông thông qua chuyển nhượng cổ phần trong công ty. Đại Việt xin cung cấp đến Quý khách hàng gói dịch vụ mua lại công ty cổ phần với các bước thực hiện như sau

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần gồm thủ tục gì? Người đại diện theo pháp luật được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty, đại diện công ty thực hiện các giao dịch, hành vi hành chính vì lợi ích của công ty

Thay đổi cổ đông góp vốn công ty cổ phần

Cổ đông góp vốn công ty cổ phần. Cổ đông góp vốn là cổ đông đóng góp tài sản vào công ty trở thành chủ sở hữu chung của công ty. Các cồ đông được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác

Thay đổi cổ đông công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi cổ đông công ty cổ phần bao gồm những gì? Nếu như các cổ đông thường được tự do chuyển nhượng không có bất kỳ hạn chế nào thì cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng trong một số trường hợp nhất định.

Lưu ý khi chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn

Khi chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn quý khách cần lưu ý điều gì? Trong bài viết dưới đây, Đại Việt sẽ giúp quý khách những điểm mấu chốt cần lưu ý khi chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn của công ty cổ phần. Kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần

Lưu ý khi thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Thay đổi vốn điều lệ công ty cần lưu ý điều gì? Thông tin vốn Điều lệ là một trong 4 thông tin được hiển thị trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần.Vì vậy, khi cổ đông công ty góp vốn làm tăng vốn điều lệ

Ưu điểm, nhược điểm thành lập công ty cổ phần

Ưu nhược điểm của công ty cổ phần gồm những gì? Công ty cổ phần được đánh giá là loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất với nền sản xuất lớn, sự hiện đại của kinh tế thị trường, đặc biệt là vai trò đối với sự phát triển của thị trường tài chính.

Vốn điều lệ tối thiểu để thành lập công ty cổ phần

Mức vốn tối thiểu để thành lập công ty cổ phần là bao nhiêu? Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký

Thay đổi cổ đông công ty cổ phần

Công ty Đại Việt tổng hợp những lưu ý cho quý khách hàng khi tiến hành thay đổi cổ đông công ty cổ phần trong bài viết dưới đây. Công ty cổ phần khi thành lập tối thiểu bao gồm 03 cổ đông sáng lập.

Giải thể chi nhánh công ty cổ phần

Thủ tục hồ sơ giải thể chi nhánh công ty cổ phần bao gồm những gì? Chi nhánh công ty cổ phần là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp. Chi nhánh công ty có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty.

Thủ tục hồ sơ giải thể công ty cổ phần

Thủ tục hồ sơ giải thể công ty cổ phần là một trong những thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 để doanh nghiệp thực hiện việc chấm dứt hoạt động kinh doanh trên thị trường. Hoạt động giải thể công ty cổ phần chỉ được coi là hoàn thành

Công ty cổ phần mua lại cổ phần đã bán

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, công ty cổ phần mua lại cổ phần từ cổ đông trong các trường hợp sau: • Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông; • Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền cổ đông ưu đãi hoàn lại

Cổ phần phổ thông là cổ phần bắt bộc phải có trong công ty cổ phần. Ngoài ra còn có cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại. Dưới đây là bài viết về cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại của công ty cổ phần.

Cổ đông rút vốn khỏi công ty cổ phần

Hình thức công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được lựa chọn nhiều nhất, bên cạnh loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn. Các cổ đông rút vốn khỏi công ty cổ phần dưới hai hình thức: yêu cầu công ty hoặc người khác mua lại cổ phần của mình.

Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức công ty cổ phần bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc/ Tổng giám đốc, đối với công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu

Các loại cổ phần của công ty cổ phần

Các loại cổ phần của công ty cổ phần là gì? Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người nằm giữ cổ phần được gọi là cổ đông.

Biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần

Cũng giống như cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị cũng cần có biên bản cuộc họp. Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Bầu dồn phiếu công ty cổ phần

Bầu dồn phiếu công ty cổ phần là cách thức bầu cử độc đáo nên được lưu ý. Bầu dồn phiếu được coi là công cụ pháp lý quan trọng và riêng có của công ty cổ phần giúp bảo vệ các cổ đông nhỏ.

0905 548 995
0918 588 240VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.giayphepdangkykinhdoanh.vn

Đang online: 25    Lượt truy cập: 1798922