» Thông tin » Thủ Tục Hồ Sơ Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty
Danh Sách Sinh Viên 

Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty

Nhằm giúp khách hàng có cái nhìn khái quát nhất về việc giảm vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn, Tư Vấn Đại Việt tổng hợp các vấn đề pháp lý về giảm vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn dưới đây. Như quý khách hàng đã biết, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, vì nhiều lý do khách quan hoặc chủ quan khác nhau, nhiều trường hợp các doanh nghiệp phải thực hiện hoạt động giảm vốn điều lệ. Ngoài ra, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, thời hạn góp vốn của thành viên công ty giảm từ 36 tháng (theo Luật Doanh nghiệp 2005) xuống còn 90 ngày, thời hạn góp vốn thu hẹp dẫn đến việc nếu các thành viên không góp đủ vốn, doanh nghiệp bắt buộc phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ đã đăng ký trước đó với Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

I. Các trường hợp giảm vốn điều lệ của công ty

1. Giảm vốn điều lệ để hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty

Điều kiện giảm vốn để hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty: Khi công ty đã hoạt động liên tục trong 02 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp. Có báo cáo tài chính tại thời điểm giảm vốn đảm bảo tiền mặt đủ để trả cho số vốn giảm cho các thành viên, cũng như đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn;
Xem thêm:
>> 
Thủ tục chuyển nhượng, mua bán công ty TNHH
>> 
Thủ tục góp vốn tài sản thành lập công ty
>> 
Thủ tục chào bán cổ phần
>> Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

2. Giảm vốn điều lệ do công ty mua lại phần vốn góp của thành viên công ty

Điều kiện giảm vốn do công ty mua lại phần vốn góp của thành viên công ty:

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

- Tổ chức lại công ty;

- Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên về các nội dung nêu trên. Khi có yêu cầu của thành viên mua lại phần vốn góp, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp nêu trên thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

3. Giảm vốn điều lệ do có thành viên không thanh toán đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký thành lập công ty

Điều kiện giảm vốn do công ty có thành viên không thanh toán đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký thành lập công ty:

Công ty phải đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp (tức 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Như vậy, chậm nhất trước 150 ngày và sau 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty phải đăng ký giảm vốn điều lệ nếu có thành viên chưa góp đủ vốn theo cam kết
Xem thêm:
>> 
Hợp nhất công ty doanh nghiệp
>> 
Ưu nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp
>> 
Vốn pháp định của doanh nghiệp
>> Tiêu chí để xác định doanh nghiệp vừa

II. Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;       

- Biên bản của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Thông báo về việc giảm vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Thông báo lập sổ đăng ký thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Đối với trường hợp công ty Giảm vốn điều lệ để hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty cần cung cấp Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Báo cáo tài chính phải đảm bảo tiền mặt đủ để trả cho số vốn giảm cho các thành viên, cũng như đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn.

III. Thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn

Bước 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Giảm vốn điều lệ

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố.

Trong vòng từ 03 ngày Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi giảm vốn điều lệ cho công ty;

Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh kể từ ngày 01/07/2015 doanh nghiệp sẽ được nhận 02 loại giấy tờ như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hiện nay chỉ còn 05 nội dung là: Tên công ty; Địa chỉ trụ sở; Vốn điều lệ; Danh sách thành viên; Người đại diện theo pháp luật;

- Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Bao gồm các nội dung: Ngành nghề kinh doanh; Người đại diện theo ủy quyền; Thông tin đăng ký thuế; Thông tin về người quản lý doanh nghiệp.

Bước 2: Công bố thông tin thay đổi giảm vốn điều lệ công ty

Sau khi thay đổi giảm vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

Sau khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục Công bố thông tin thay đổi giảm vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố sẽ cấp cho doanh nghiệp Giấy Biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Giảm vốn điều lệ công ty liên quan đến thuế môn bài? 

Trong trường hợp việc giảm vốn của doanh nghiệp làm giảm mức thuế môn bài doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục như sau:

- Kê khai và nộp mẫu 08-MST;

- Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung;

Thủ tục giảm vốn điều lệ là một thủ tục tương đối khó khăn và phức tạp, vì vậy mà người đứng đầu doanh nghiệp cũng như các thành viên góp vốn cần cân nhắc kĩ về khả năng tài chính cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình để đăng ký số vốn điều lệ cho phù hợp, tránh việc phải giảm vốn chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sử dụng trọn gói dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty với những ưu đãi hấp dẫn nhất. Chúng tôi đảm bảo sẽ mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho quý khách khi sử dụng dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty của chúng tôi.
Xem thêm:
>> 
Mức vốn tối thiểu thành lập công ty TNHH
>> 
Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần
>> 
Quy định thay đổi vốn điều lệ của công ty
>> 
Thay đổi tăng vốn điều lệ công ty
>> 
Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty
>> 
Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận, huyện
>> 
Quy định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
>> 
Pháp lý thành lập doanh nghiệp Nhà nước
>> 
Các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp
>> Công ty phải nộp những loại thuế nào

Để được tư vấn và tham khảo dịch vụ, vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Tư Vấn Đại Việt

Chuyên viên: Ms Thanh Phúc

P: 0905548995 / 0918588240

Zalo: 0905 548 995

E: tuvandaivietqn@gmail.com

W: www.giayphepdangkykinhdoanh.vn  

    

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH


Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.giayphepdangkykinhdoanh.vn

Đang online: 31    Lượt truy cập: 3413218