CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Kế Toán Thuế


Mức phạt chậm nộp tờ kê khai thuế TNDN

Mức phạt chậm nộp tờ kê khai thuế TNDN. Căn cứ điều 13, Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Trường hợp doanh nghiệp nộp chậm quyết toán thuế TNDN sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT. Trường hợp cùng một thời điểm người nộp thuế chậm nộp nhiều hồ sơ khai thuế của nhiều kỳ tính thuế nhưng cùng một sắc thuế thì chỉ bị xử phạt về một hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế

Mức phạt chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Mức phạt chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Cưỡng chế hóa đơn là rủi ro rất nghiêm trọng. Doanh nghiệp sẽ không được xuất hóa đơn ngay cả khi có phát sinh bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, điều này ảnh hưởng rất lớn tới thu nhập của doanh nghiệp

Mức phạt vi phạm báo cáo sử dụng hóa đơn

Mức phạt vi phạm báo cáo sử dụng hóa đơn. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ

Mức phạt chậm nộp tiền thuế là bao nhiêu

Mức phạt chậm nộp tiền thuế là bao nhiêu. Nhằm giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát khi nộp chậm tiền thuế theo thời hạn ấn định sẽ có những rủi ro gì? Cũng như cách thức thực hiện ra sao? Đại Việt tổng hợp các quy định có liên quan đến quy định

Mức phạt chậm nộp hồ sơ kê khai thuế

Mức phạt chậm nộp hồ sơ kê khai thuế. Theo đó, Nghị định 125/2020/NĐ- CP quy định chi tiết về các mức xử phạt vi phạm hành chính khi doanh nghiệp nộp chậm hồ sơ kê khai thuế. Ngày 19 tháng 10 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định 125/2020/NĐ- CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính

Mức phạt chậm nộp kê khai thuế môn bài

Mức phạt chậm nộp kê khai thuế môn bài. Công ty ABC phải nộp tiền lệ phí môn bài năm 2019 là 2.000.000 đồng (mức môn bài bậc 2), hạn nộp là ngày 31/01/2019. Tuy nhiên, kế toán quên không nộp tiền, đến ngày 10/02/2019 kế toán mới nộp tiền

Mức phạt chậm nộp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Mức phạt chậm nộp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động

Mức phạt chậm nộp thuế thu nhập cá nhân

Mức phạt chậm nộp thuế thu nhập cá nhân. Đối với khoản tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp phát sinh nợ từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Mức phạt chậm nộp kê khai thuế giá trị gia tăng

Mức phạt chậm nộp kê khai thuế giá trị gia tăng. Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT phát sinh. Đối với khoản tiền thuế Giá trị gia tăng phải nộp phát sinh nợ từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp

Mức phạt chậm nộp kê khai báo cáo thuế

Mức phạt chậm nộp kê khai báo cáo thuế. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân, trừ mức phạt tiền đối với hành vi quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Quy định kê khai nộp thuế môn bài

Quy định kê khai nộp thuế môn bài. Sau khi khách hàng thành lập công ty hoặc bắt đầu hoạt động kinh doanh, khách hàng cần biết mức nộp lệ phí môn bài và thời gian để nộp lệ phí môn bài theo quy định.

Kê khai nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng cổ phần

Kê khai nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng cổ phần. Với thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng chứng khoán, theo quy định tại Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC, quý khách sẽ phải nộp thuế với thuế suất 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần

Quy định xử phạt về kê khai thuế doanh nghiệp

Quy định xử phạt về kê khai thuế doanh nghiệp. Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính, quy định sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6

Những lưu ý khi kê khai thuế công ty

Những lưu ý khi kê khai thuế công ty. Nắm được thời hạn kê khai giúp công ty chủ động, sắp xếp thời gian lập và nộp báo cáo đúng thời hạn, tránh bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và nộp tiền chậm nộp tiền thuế

Lưu ý về thuế sau khi thành lập doanh nghiệp

Lưu ý về thuế sau khi thành lập doanh nghiệp. Căn cứ Nghị định số Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2020 thì doanh nghiệp thành lập năm 2021

Quy định mới về thuế của công ty

Quy định mới về thuế của công ty. Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Một số lưu ý đặc biệt. Được phép sử dụng tiếng Việt không dấu trên hóa đơn

Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng

Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, sửa đổi năm 2013 và 2016 thì các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng bao gồm: Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Quy định về hóa đơn giá trị gia tăng

Quy định về hóa đơn giá trị gia tăng. Doanh nghiệp sử dụng các loại hóa đơn như: Hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu thu tiền bảo hiểm, các loại hóa đơn như tem; vé; thẻ; …trong đó phổ biến nhất là hóa đơn giá trị gia tăng.

Quy định về hóa đơn của chi nhánh

Quy định về hóa đơn của chi nhánh. Chi nhánh của doanh nghiệp cũng sẽ phải thực hiện phát hành hóa đơn trước khi sử dụng hóa đơn. Căn cứ theo Khoản 4 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định như sau

Địa điểm kinh doanh được xuất hóa đơn không

Địa điểm kinh doanh được xuất hóa đơn không. Công ty có thể lập địa điểm kinh doanh ở trong hoặc ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính, vì thế địa điểm kinh doanh có thể đặt trong cùng tỉnh hoặc khác tỉnh với trụ sở chính của công ty

Hồ sơ kê khai thuế ban đầu của doanh nghiệp

Hồ sơ kê khai thuế ban đầu của doanh nghiệp. Sau khi doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã thực hiện tất cả các thủ tục như: Đăng ký tài khoản ngân hàng. Kê khai và nộp thuế môn bài. Đặt bảng tên công ty tại trụ sở

Hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp

Hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp. Điều lệ công ty. Đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế. Đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư (nếu có). Quy chế tài chính, quy chế lương thưởng của công ty. Chứng minh thư, hộ chiếu người đại diện pháp luật

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với doanh nghiệp

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với doanh nghiệp. Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế

Các chứng từ kế toán của doanh nghiệp

Các chứng từ kế toán của doanh nghiệp. Hóa đơn mua vào, bán ra: Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo bảng kê (nếu có). Hợp đồng kinh tế có đủ chữ ký người đại diện theo pháp luật, đóng dấu, giáp lai. Chứng từ thanh toán (phiếu chi, ủy nhiệm chi)

Có được gia hạn nộp hồ sơ kê khai thuế không

Có được gia hạn nộp hồ sơ kê khai thuế không. Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

Có được gia hạn nộp báo cáo tài chính không

Có được gia hạn nộp báo cáo tài chính không. Trường hợp bất khả kháng, Doanh nghiệp đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép nhưng vẫn không đảm bảo thời hạn nộp và công khai báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật

Địa điểm kinh doanh có nộp thuế môn bài không

Địa điểm kinh doanh có nộp thuế môn bài không. Địa điểm kinh doanh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Địa điểm kinh doanh có thể đặt trong cùng tỉnh hoặc khác tỉnh với trụ sở chính

Điều chỉnh tờ khai thuế giá trị gia tăng

Điều chỉnh tờ khai thuế giá trị gia tăng. uy nhiên, do thiếu kiến thức về luật thuế nên báo cáo thuế hàng tháng, quý hay sai sót, nhất là khi có phát sinh khai tờ khai thuế bổ sung. Đại Việt xin hướng dẫn tổng hợp các trường hợp khai thuế GTGT

Đối tượng được miễn thuế giá trị gia tăng

Đối tượng được miễn thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, không phải bất kỳ mặt hàng nào cũng là đối tượng chịu thuế GTGT. Vậy đó là những đối tượng nào? Căn cứ vào Thông tư 219/2013/TT-BTC và các thông tư sửa đổi bổ sung

Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế. Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên là cá nhân; bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thành viên là tổ chức

Điều kiện giảm thuế giá trị gia tăng

Điều kiện giảm thuế giá trị gia tăng. Cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam

Quy định miễn thuế môn bài đối với doanh nghiệp

Quy định miễn thuế môn bài đối với doanh nghiệp. Người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí môn bài

Danh mục mã chương, tiểu mục nộp thuế

Danh mục mã chương, tiểu mục nộp thuế. Về mã chương của doanh nghiệp bạn có thể vào tra cứu trên trang của Tổng cục thuế , nhập mã số thuế của công ty và mã xác nhận là ra thông tin của công ty sẽ hiện mã chương

Đăng ký thuế điện tử với cơ quan thuế

Đăng ký thuế điện tử với cơ quan thuế. Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Doanh nghiệp nợ thuế có được tạm ngừng kinh doanh không

Doanh nghiệp nợ thuế có được tạm ngừng kinh doanh không. Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm

Doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ có phải nộp thuế không

Doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ có phải nộp thuế không. Doanh nghiệp kinh doanh có lỗ hay lãi theo số liệu kế toán chưa phản ánh được doanh nghiệp có phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hay không. Doanh nghiệp phải căn cứ vào thu nhập tính thuế

Có được khấu trừ thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Có được khấu trừ thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Theo đó, trường hợp công ty thực hiện chuyển đổi từ loại hình công ty TNHH hai thành viên sang loại hình công ty cổ phần theo đúng quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chi phí trước khi thành lập công ty có được khấu trừ thuế không

Chi phí trước khi thành lập công ty có được khấu trừ thuế không. Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Cách tính chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp

Cách tính chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp. Chi phí lãi vay là khoản chi phí phát sinh khi doanh nghiệp đi vay các khoản vay để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm: Lãi tiền vay ngắn hạn, dài hạn. Chi phí tài chính của tài sản thuê tài chính

công ty kế toán

0905 548 995
0918 588 240VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.giayphepdangkykinhdoanh.vn

Đang online: 44    Lượt truy cập: 1798979