» Thông tin » SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ YÊN
Danh Sách Sinh Viên 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ YÊN 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên có trụ sở tại địa chỉ: Số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: (0257)3 552 868 (XEM DANH BẠ ĐIỆN THOẠI ĐẦY ĐỦ BÊN DƯỚI)

Fax: (0257)3 842 191

Email: skhdt@phuyen.gov.vn

Có thể bạn quan tâm:

>>> Hồ sơ thành lập công ty tại Phú Yên

>>> Tư vấn thành lập công ty tại Phú Yên

>>> Thành lập công ty tnhh tại Phú Yên

>>> Thành lập công ty cổ phần tại Phú Yên

>>> Thành lập công ty tnhh 1 thành viên tại Phú Yên

>>> Thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên tại Phú Yên


SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ YÊN


LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

Giám đốc Sở: Ông VÕ ĐÌNH TIẾN

Cơ quan: 0257.3568222

Di động: 091 1360 050

Email: vodinhtien@phuyen.gov.vn                

Phó Giám đốc Sở: Ông ĐẶNG KIM BA

Cơ quan: 0257.3901518

Di động: 091 4254 250

Email: dangkimba@phuyen.gov.vn 

Phó Giám đốc Sở: Ông CAO ANH SƠN

Di động: 098 9246 237

Email: caoanhson@phuyen.gov.vn                       

Phó Giám đốc Sở: Ông NGUYỄN HOÀNG PHÚC

Cơ quan: 0257.3501333

Di động: 091 3885 258

Email: nguyenhoangphuc@phuyen.gov.vn 

CÁC PHÒNG, TRUNG TÂM TRỰC THUỘC SỞ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI
Cơ quan / Di động

 

BỘ PHẬN TN&TKQ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

- Lĩnh vực ĐKKD: (Hạnh, Thư)  

- Lĩnh vực đầu tư: (Trung)

(0257) 3812112

 

(0257) 3812113

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

 

I

VĂN PHÒNG SỞ 

(0257) 3842867
(0257) 3842191

1

Đỗ Thị Phấn

Chánh Văn phòng

093 5059112

2

Lê Văn Lộc

Phó CVP

091 8136848

3

Lê Công Hướng

Chuyên viên

091 4140501

4

Lê Thị Lệ Sang

Chuyên viên

094 5292427

5

Trần Thị Kiều Nhi

Chuyên viên

0166 9409292

6

Nguyễn Thanh Vũ

Lái xe

0120 8095967

7

Trần Ngọc Quàng

Lái xe

098 2078720

8

Nguyễn Hữu Bằng

Bảo vệ

090 3968819

 9

Phan Thị Thu Dưng

Tạp vụ

0167 8334281

10

Nguyễn Thị Nhiệp

Tạp vụ

098 7590531

11

La Văn Khánh

Bảo vệ

0837 987435

II

PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

(0257) 3841343

1

Ng.Nữ Đạt Minh Như 

P.Trưởng phòng phụ trách

091 3858285

2

Đặng Thị Bạch An

P.Trưởng phòng

094 5045771

3

Nguyễn Hoàng Tùng

Chuyên viên

094 6202021

4

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Chuyên viên

0166 6542479

5

Võ Văn Hùng

Chuyên viên

0979589677

6

Trương Thị Huyền Trang

Chuyên viên

0166 8773099

7

Hà Thị Ngọc Ly

Chuyên viên

098 5380243

III

PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ 

(0257) 3843047

1

Võ Minh Đông

Trưởng phòng

098 2178773

2

Lê Bê Ta

P.Trưởng phòng

090 5663577

3

Lê Đào Anh Tuấn

P.Trưởng phòng

083 6000099

4

Trương Nhật Huy

Chuyên viên

091 6883443

5

Nguyễn Thị Mỹ Tuyết

Chuyên viên

094 5564001

6

Huỳnh Minh Tuấn

Chuyên viên

098 2939351

7

Hồ Văn Truyện

Chuyên viên

098 9060767

IV

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(0257) 3842891

1

Nguyễn Lạc

Trưởng phòng

098 4248439

2

Nguyễn Đan Thảo

P.Trưởng phòng

091 4451676

3

Huỳnh Ngọc Nại

P.Trưởng phòng

091 4072346

4

Đặng Thị Đào

Chuyên viên

097 9329634

5

Đặng Hồng Hạnh

Chuyên viên

093 5466786

6

Huỳnh Thị Minh Thư

Chuyên viên

093 4735573

V

PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI  

(0257) 3841112

1

Phạm Tấn Cường

Phó Trưởng phòng phụ trách

0123 6014629

2

Lê Hoài Ân

P.Trưởng phòng

0168 9385050

3

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Chuyên viên

091 7655456

4

Nguyễn  Duy Trung

Chuyên viên

091 4254266

5

Trần Đình Trung

Chuyên viên

0913434988

VI

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH 

(057) 3841180

1

Phạm Ngọc Thanh

Trưởng phòng

093 5559253

2

Kiều Cẩm Linh

P.Trưởng phòng

0169 6408504

3

Huỳnh Đức Minh

Chuyên viên

0168 4340704

4

Trần Văn Nam

Chuyên viên

091 8945833

5

Hồ Thị Quỳnh An

Chuyên viên

0168 9944978

6

Mai Hoàng Phong

Chuyên viên

093 5679293

7

Phan Thuỵ Oanh             

Chuyên viên

094 7053368

VII

THANH TRA SỞ 

 

1

Đào Quang Thanh

Chánh Thanh tra

098 3053739

2

Nguyễn Thị Lệ Trinh      

P.Chánh Thanh tra

093 5656377

3

Lê Hùng Cường

Thanh tra viên

098 9225825

4

Lê Văn Lộc (Thanh tra)

Thanh tra viên

 096 9668855

VIII

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 

(057) 3843006

1

Nguyễn Thạnh Hưng    

Giám đốc

098 3824781

2

Nguyễn Thị Anh Thư    

Phó giám đốc

091 1627281

3

Nguyễn Chánh Phong

Viên chức

098 2287379

4

Lê Thanh Phong

Viên chức

098 2227568

5

Nguyễn Thị Lệ Hà

Viên chức

0935 190032

6

Phạm Xuân Thời

Viên chức 

090 8765790

7

Huỳnh Thị Diệu Anh

Kế toán

090 5150379

8

Lê Thị Hồng Vân        

Viên chức

093 5080981

9

Lê Hữu Huy

Viên chức

0122 2473969

10

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Kế toán

0982 403797


Danh sách các phòng ban Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Yên 

- Thanh tra sở Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Yên

- Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Yên

- Phòng hợp tác đầu tư Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Yên

- Phòng lao động – văn xã Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Yên

- Phòng kinh tế ngành Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Yên

- Phòng thẩm định dự án Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Yên

- Phòng quy hoạch – tổng hợp Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Yên

- Văn phòng Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Yên

I. Vị trí và chức năng Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Yên

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước tỉnh để hoạt động, trụ sở làm việc cụ thể tại tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân  tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi Chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở  theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Yên

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Yên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh: 

a) Dự thảo quy hoạch tổng thể, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh, bố trí kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương; kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó có cân đối tích luỹ và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính;

b) Dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh điều hành, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh;

c) Dự thảo chương trình, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh;

d) Dự thảo các quyết định, chỉ thị; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

đ) Dự thảo các văn bản về danh mục các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết;

e) Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi thống nhất ý kiến với Sở Tài chính theo phân công của Uỷ ban nhân dân  tỉnh.

2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh:

a) Dự thảo Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

c) Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân  tỉnh theo phân cấp.

3. Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

4. Về quy hoạch và kế hoạch:

a) Công bố và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi đã được phê duyệt theo quy định;

b) Quản lý và điều hành một số lĩnh vực về thực hiện kế hoạch được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao;

c) Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt;

d) Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh.

5. Về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn; giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật;

c) Làm đầu mối tiếp nhận, thẩm định trình các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân  tỉnh; tiếp nhận, thẩm định, quyết định các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền; tiếp nhận, thẩm tra trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp ( trừ các dự án đã phân cấp cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã);

d) Quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền.

6. Về quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ:

a) Vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ của tỉnh; hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

b) Đánh giá thực hiện các chương trình dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ có liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ.

7. Về quản lý đấu thầu:

a) Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về kế hoạch đấu thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh; thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án hoặc gói thầu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh uỷ quyền;

b) Hướng dẫn, theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án đấu thầu đã được phê duyệt và tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.

8. Về doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh:

a) Là thành viên Ban chỉ đạo sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của tỉnh; tổng hợp tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác;

b) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký kinh doanh; đăng ký tạm ngừng kinh doanh; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở; phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp tại địa phương; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

9. Về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân:

a) Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành;

c) Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

d) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân  tỉnh.

11. Chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của ngành kế hoạch và đầu tư đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân  huyện, thành phố, thị xã.

12. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

13. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

14. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

15. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân  tỉnh.

16. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

17. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.
VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.giayphepdangkykinhdoanh.vn

Đang online: 109    Lượt truy cập: 1641470

0905 548 995