» Thông tin » SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NGHỆ AN
Danh Sách Sinh Viên 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NGHỆ AN 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An có trụ sở tại địa chỉ: Số 20 - Đường Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An. 

Điện thoại: 02383 844 636 (XEM DANH BẠ ĐIỆN THOẠI ĐẦY ĐỦ BÊN DƯỚI)

Fax: 038 3 844 974 
E-mail: khdt@nghean.gov.vn 

Có thể bạn quan tâm:

>>> Hồ sơ thành lập công ty tại Nghệ An

>>> Tư vấn thành lập công ty tại Nghệ An

>>> Thành lập công ty tnhh tại Nghệ An

>>> Thành lập công ty cổ phần tại Nghệ An

>>> Thành lập công ty tnhh 1 thành viên tại Nghệ An

>>> Thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên tại Nghệ An


SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NGHỆ AN

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

ĐC: Số 20 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238 3 844 636 Fax: 0238 3 844 974

Email: khdt@nghean.gov.vn

LÃNH ĐẠO SỞ

Nguyễn Xuân Đức

Đơn vị:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

Chức vụ:

Giám đốc

ĐTCQ:

0238 3842 345

Email:

Xduc2003@yahoo.com

Nguyễn Hữu Mão

Đơn vị:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

Chức vụ:

Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0913 273 009

Email:

Nguyenhuumaona@gmail.com

Hồ Việt Dũng

Đơn vị:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

Chức vụ:

Phó Giám đốc

ĐTDĐ::

0904 479 555

Email:

Hovietdung71@gmail.com

 

Đơn vị:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

Phan Văn Hoan

Chức vụ:

Phó Giám đốc

 

ĐTDĐ:

0983 251 467

 

Email:

Hoanpv@khdt.nghean.gov.vn

 

Đơn vị:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

Nguyễn Văn Trường

Chức vụ:

Phó Giám đốc

 

ĐTDĐ:

0931 378 868

 

Email:

Truongnv@khdt.nghean.gov.vn

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Tổng đài điện thoại: 0889.391.818

Email:1cuakhdt@khdt.nghean.gov.vn và 1cuakhdt@gmail.com

Trần Cẩm Thạch

Đơn vị:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

Chức vụ:

Chuyên viênTiếp nhận và Trả kết quả thuộc lĩnh vực Thẩm định Dự án

ĐTDĐ:

0912 591 611

Email:

Thachtc@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Văn Thắng

Đơn vị:

Phòng Đăng ký Kinh doanh

Chức vụ:

Chuyên viênTiếp nhận và Trả kết quả thuộc lĩnh vực Đăng ký Kinh doanh

ĐTDĐ:

0912 581 999

Email:

Thangnv@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Đức Nam

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp KTTT và TN

Chức vụ:

Chuyên viênTiếp nhận và Trả kết quả thuộc lĩnh vực Đầu tư, Nông nghiệp NT

ĐTDĐ:

0942 547 999

Email:

Namnd@khdt.nghean.gov.vn

VĂN PHÒNG

Email: vanphong@khdt.nghean.gov.vn

Đậu Thị Thu Hoài

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0915 000 445

Email:

Hoaidtt@khdt.nghean.gov.vn

Bùi Văn Hải

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Phó Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0914 180 131

Email:

Haidpina@gmail.com

Cao Thị Thanh Huyền

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Chuyên viên

ĐTCQ:

0238 3844 636

ĐTDĐ:

0977 883 321

Email:

Huyenctt@khdt.nghean.gov.vn

Lê Thị Hiền

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Chuyên viên - Văn thư đi

ĐTDĐ:

0986 571 485

Email:

Hienlt@khdt.nghean.gov.vn

Hoàng Thị Thuỳ Linh

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Chuyên viên - Kế toán

ĐTDĐ:

0983 635 758

Email:

Linhhtt@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Thị Hòe

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Chuyên viên

ĐTDĐ:

0962 797 712

Email:

Hoent@khdt.nghean.gov.vn

Trần Thị Hiền

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Nhân viên

ĐTDĐ:

0948 577 419

Email:

 

Cao Thái Bình

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Nhân viên lái xe

ĐTDĐ:

0913 055 099

Email:

Laixe@khdt.nghean.gov.vn

Trương Xuân Tuyên

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Nhân viên lái xe

ĐTDĐ:

0977 692 494

Email:

Laixe@khdt.nghean.gov.vn

THANH TRA

Email: thanhtra@khdt.nghean.gov.vn

Lê Khắc Lợi

Đơn vị:

Thanh tra

Chức vụ:

Chánh Thanh tra

ĐTCQ:

0238 3590 950

ĐTDĐ:

0936 665 666

Email:

Loilk@khdt.nghean.gov.vn

Phan Chí Thành

Đơn vị:

Thanh tra

Chức vụ:

Phó Chánh Thanh tra

ĐTCQ:

0238 3590 950

ĐTDĐ:

0912 444 480

Email:

Thanhpc@khdt.nghean.gov.vn

Cao Bắc Thái

Đơn vị:

Thanh tra

ĐTCQ:

0238 3590 950

ĐTDĐ:

0913 054 126

Email:

Thaicb@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Anh Minh

Đơn vị:

Thanh tra

ĐTCQ:

0238 3590 950

ĐTDĐ:

0979 872 686

Email:

Trienps@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Email: dkkd@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Trọng Bình

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3566 886

ĐTDĐ:

0949 201 888

Email:

Binhnt@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Quang Lợi

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3566 886

ĐTDĐ:

0912 077 239

Email:

Loinq@khdt.nghean.gov.vn

Dương Quốc Hùng

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3566 886

ĐTDĐ:

0944 542 555

Email:

Hungdq@khdt.nghean.gov.vn

Phan Đình Hiền

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

ĐTCQ:

0238 3566 886

ĐTDĐ:

0904 302 939

Email:

Hienpd@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Tiến Dũng

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

ĐTCQ:

0238 3566 886

ĐTDĐ:

0914 632 979

Email:

Dungnt@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Văn Thắng

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0945 837 517

Email:

Thangnv@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Văn Vinh

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

ĐTCQ:

0238 3844 010

ĐTDĐ:

0912 884 445

Email:

Vinhnv@khdt.nghean.gov.vn

Nhữ Xuân Dũng

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

ĐTCQ:

0238 3844 010

ĐTDĐ:

0855 763 001

Email:

Dungnx@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

Email: tonghop@khdt.nghean.gov.vn

Hoàng Anh Dũng

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0912 448 77

Email:

Dungha@khdt.nghean.gov.vn

Lê Thị Thanh Thủy

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0936 187 555

Email:

Thuyltt@khdt.nghean.gov.vn

Ngô Thị Trang

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0917 138 228

Email:

Trangnt@khdt.nghean.gov.vn

Đặng Văn Quảng

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0946 558 833

Email:

Quangdv@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Ngọc Anh

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0914 549 689

Email:

Anhnn@khdt.nghean.gov.vn

Trần Hồng Thương

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0917 962 686

Email:

Thuongtth@khdt.nghean.gov.vn

Thái Quỳnh Trang

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0868 378 172

Email:

Trangtq@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG DOANH NGHIỆP, KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN

Email: nongnghiep@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Thị Giang

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3847 611

ĐTDĐ:

0982 810 624

Email:

Giangnt@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Thị Xuân Anh

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0989 196 977

Email:

Anhntx@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Minh Lâm

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0983 922 300

Email:

Lamnm@khdt.nghean.gov.vn

Hà Văn Đạt

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0988 371 937

Email:

Dathv@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Trung Kiên

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0912 579 111

Email:

Kiennt@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Đức Nam

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0942 547 999

Email:

Namnd@khdt.nghean.gov.vn

Phan Thị Mận

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0919 543 858

Email:

Manpt@khdt.nghean.gov.vn

Phạm Thị Huyền Trang

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0983 268 226

Email:

Trangpth@khdt.nghean.gov.vn

Phạm Hồng Tú

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0912 237 682

Email:

Tuph@khdt.nghean.gov.vn

Trương Thị Thanh Nhàn

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0917 325 994

Email:

Nhanttt@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

Email: congnghiep@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Anh Tuấn

Đơn vị:

Phòng Kinh tế Ngành

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0936 188 555

Email:

Tuankhdtnghean@gmail.com

Phan Thị Hà

Đơn vị:

Phòng Kinh tế Ngành

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0912 431 698

Email:

Hapt@khdt.nghean.gov.vn

Hoàng Nghĩa Hiệp

Đơn vị:

Phòng Kinh tế Ngành

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0945 616 595

Email:

Hiephn@khdt.nghean.gov.vn

Phan Thị Hoài Thương

Đơn vị:

Phòng Kinh tế Ngành

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0822 729 777

Email:

Thuongpt@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Email: vanxa@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Tô Long

Đơn vị:

Phòng Khoa giáo, Văn xã

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0946 442 222

Email:

Longnt@khdt.nghean.gov.vn

Trần Đức Bắc

Đơn vị:

Phòng Khoa giáo, Văn xã

Chức vụ

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0983 055 211

Email:

Bactd@khdt.nghean.gov.vn

Hoàng Thùy An

Đơn vị:

Phòng Khoa giáo, Văn xã

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0912 517 759

Email:

Anht@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Nghệ Hà

Đơn vị:

Phòng Khoa giáo, Văn xã

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0948 220 555

Email:

Hann@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Email: ktdn@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Mạnh Hùng

Đơn vị:

Phòng Kinh tế Đối ngoại

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0913 384 353

Email:

Hungnm@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đơn vị:

Phòng Kinh tế Đối ngoại

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0915 454 756

Email:

Hanhnth@khdt.nghean.gov.vn

Hồ Anh Phương

Đơn vị:

Phòng Kinh tế Đối ngoại

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0912 809 232

Email:

Phuongha@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

Email: thamdinh@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Minh Tiến

Đơn vị:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0913 055 611

Email:

Tiennm@khdt.nghean.gov.vn

Hồ Phan Khánh

Đơn vị:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0983 037 314

Email:

Khanhhp@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Trọng Bình

Đơn vị:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0988 384 999

Email:

Binhntb@khdt.nghean.gov.vn

Trần Cẩm Thạch

Đơn vị:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0912 591 611

Email:

Thachtc@khdt.nghean.gov.vn

Phùng Thái Sơn

Đơn vị:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0918 573 288

Email:

Sonpt@khdt.nghean.gov.vn


Danh sách các phòng ban Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An
- Thanh tra sở Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An
- Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An
- Phòng hợp tác đầu tư Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An
- Phòng lao động – văn xã Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An
- Phòng kinh tế ngành Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An
- Phòng thẩm định dự án Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An
- Phòng quy hoạch – tổng hợp Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An
- Văn phòng Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An

I. Vị trí và chức năng Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước tỉnh để hoạt động, trụ sở làm việc cụ thể tại tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi Chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh:
a) Dự thảo quy hoạch tổng thể, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh, bố trí kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương; kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó có cân đối tích luỹ và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính;
b) Dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh điều hành, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh;
c) Dự thảo chương trình, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh;
d) Dự thảo các quyết định, chỉ thị; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
đ) Dự thảo các văn bản về danh mục các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết;
e) Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi thống nhất ý kiến với Sở Tài chính theo phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:
a) Dự thảo Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;
b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;
c) Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh theo phân cấp.
3. Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.
4. Về quy hoạch và kế hoạch:
a) Công bố và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi đã được phê duyệt theo quy định;
b) Quản lý và điều hành một số lĩnh vực về thực hiện kế hoạch được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao;
c) Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt;
d) Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh.
5. Về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực;
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn; giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật;
c) Làm đầu mối tiếp nhận, thẩm định trình các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tiếp nhận, thẩm định, quyết định các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền; tiếp nhận, thẩm tra trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp ( trừ các dự án đã phân cấp cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã);
d) Quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền.
6. Về quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ:
a) Vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ của tỉnh; hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
b) Đánh giá thực hiện các chương trình dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ có liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ.
7. Về quản lý đấu thầu:
a) Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về kế hoạch đấu thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án hoặc gói thầu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh uỷ quyền;
b) Hướng dẫn, theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án đấu thầu đã được phê duyệt và tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.
8. Về doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh:
a) Là thành viên Ban chỉ đạo sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của tỉnh; tổng hợp tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác;
b) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký kinh doanh; đăng ký tạm ngừng kinh doanh; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở; phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp tại địa phương; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
9. Về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân:
a) Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành;
 
c) Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;
d) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.
10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
11. Chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của ngành kế hoạch và đầu tư đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã.
12. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.
13. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
14. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
15. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
16. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
17. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.
VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.giayphepdangkykinhdoanh.vn

Đang online: 31    Lượt truy cập: 1610745

0905 548 995