» Thông tin » Thành lập công ty tại Trà Vinh
Danh Sách Sinh Viên 

Thành lập công ty tại Trà Vinh

Dịch vụ thành lập công ty tại Trà Vinh giúp quý khách tiết kiệm thời gian, chi phí và hoàn tất nhanh chóng mọi thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Trà Vinh để đi vào hoạt động.

Thành lập công ty tại Trà Vinh là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Hãy để công việc ấy cho Đại Việt và bạn chỉ cần ngồi vào bàn làm việc. Chúng tôi với nhiều chuyên viên có kinh nghiệm trong việc hoàn thành hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Trà Vinh, chắc chắn sẽ làm hài lòng khách hàng.

Với các thông tin dưới đây, chúng tôi hy vọng các chủ doanh nghiệp tương lai sẽ có cái nhìn tổng quát về loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn mà mình đang chuẩn bị điều hành. Mọi vướng mắc liên quan quý khách hãy liên hệ với Tư Vấn Đại Việt để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Dịch vụ thành lập công ty tại Trà Vinh

I. Công ty TNHH là gì?

- Công ty TNHH là loại hình công ty mà thành viên công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên công ty TNHH không vượt quá năm mươi;

- Thành viên công ty TNHH chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

- Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Phần vốn góp của thành viên công ty TNHH chỉ được chuyển nhượng theo các quy định chặt chẽ quy định tại Luật Doanh nghiệp.

- Công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phần.

Xem thêm:

>> Lưu ý thành lập công ty và kê khai thuế

II. Thành lập công ty tại Trà Vinh cần chú ý loại hình nào?

1. Thành lập công ty tại Trà Vinh – Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên là loại hình công ty TNHH mà thành viên công ty có từ hai người trở lên và số lượng thành viên không quá năm mươi người.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.

- Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Quý khách cần lưu ý những điểm mấu chốt sau đây khi đăng ký thành lập công ty tại Trà Vinh với loại hình tnhh. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.

Thành lập công ty tại Trà Vinh

2. Thành lập công ty tại Trà Vinh – Công ty TNHH một thành viên:

- Quy định pháp luật về công ty TNHH một thành viên:

• Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do 1 tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu.

• Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ công ty.

• Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

• Công ty TNHH một thành viên không được quyền phát hành cổ phiếu.

- Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH 1 TV:

• Chủ sở hữu công ty có thể đồng thời là chủ tịch công ty có quyền cao nhất điều hành mọi hoạt động của công ty.

• Chủ sở hữu công ty có thể thuê Giám đốc hoặc đồng thời là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty.

- Quyền của chủ sở hữu thành lập công ty tại Trà Vinh:

• Quyết định nội dung điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty;

• Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

• Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

• Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

• Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

+ Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

+ Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Xem thêm:

>> Đăng ký hộ kinh doanh cá thể và quy định nộp thuế

III. Thành lập công ty tại Trà Vinh loại hình tnhh cần chú ý điều gì?  

1. Ưu điểm của công ty TNHH – Dịch vụ thành lập công ty tại Trà Vinh

- Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty TNHH chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty TNHH trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn.

- Số lượng thành viên công ty TNHH không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty TNHH không quá phức tạp.

- Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty TNHH.

2. Nhược điểm của công ty TNHH – Dịch vụ thành lập công ty tại Trà Vinh

- Do chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín của công ty TNHH trước đối tác, bạn hàng cũng phần nào bị ảnh hưởng bởi tâm lý rủi ro khi hợp tác so với các loại hình công ty khác.

- Công ty TNHH chịu sự ràng buộc chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh.

- Việc huy động vốn của công ty TNHH bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.

Thành lập công ty tại Trà Vinh

3. Đặc điểm của công ty TNHH – Dịch vụ thành lập công ty tại Trà Vinh

- Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt. Trước pháp luật, công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.

- Thành viên công ty chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn.

- Với bản chất là công ty đóng, việc chuyển nhượng vốn góp của thành viên công ty TNHH bị hạn chế, các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn khi muốn chuyển nhượng vốn góp trước hết phải ưu tiên cho các thành viên khác của công ty.

- Trên bảng hiệu hóa đơn chứng từ và các giấy tờ giao dịch khác của công ty phải ghi rõ tên công ty kèm theo cụm từ “trách nhiệm hữu hạn”.

Xem thêm:

>> Quy trình đăng ký giấy phép kinh doanh và khai thuế

IV. Thành lập công ty tại Trà Vinh cần vốn điều lệ bao nhiêu?

Căn cứ vào luật doanh nghiệp thì không quy định cụ thể vốn điều lệ nhất định để thành lập công ty trừ một số ngành nghề đặc biệt như kinh doanh chứng khoán, ngân hàng, … thì pháp luật có quy định cụ thể riêng về vốn điều lệ.

V. Thành lập công ty tại Trà Vinh có thể lựa chọn loại hình nào?

- Hiện nay, luật đã có cơ chế mở cửa và khuyến khích những ai có khả năng đều có thể làm kinh tế dưới nhiều hình thức kinh doanh khác nhau theo quy định của pháp luật. Do vậy, các cá nhân hoặc tổ chức muốn làm kinh tế được lựa chọn một trong những loại hình doanh nghiệp sau:

• Thành lập công ty TNHH một thành viên.

• Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên.

• Thành lập công ty cổ phần.

• Thành lập công ty hợp doanh.

• Thành lập doanh nghiệp tư nhân.

- Như vậy, chúng ta nhận thấy có nhiều hình thức để thành lập doanh nghiệp, việc lựa chọn hình thức nào thì phụ thuộc vào từng trường hợp: Khả năng vốn, số lượng thành viên, khả năng kinh doanh, trình độ quản lý và những điều kiện khác… Chúc bạn lựa chọn được cho mình một hình thức kinh doanh phù hợp nhất.

VI. Hồ sơ thành lập công ty tại Trà Vinh

Sau khi chuẩn bị đầy đủ tiền đề cho việc thành lập công ty tại Trà Vinh, bước tiếp theo là tiến hành soạn hồ sơ và nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép kinh doanh (Sở kế hoạch và đầu tư).

Khách hàng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Trà Vinh, hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đăng ký kinh doanh lập theo mẫu (tên công ty TNHH; địa chỉ trụ sở chính; ngành nghề kinh doanh; vốn điều lệ; địa chỉ của chi nhánh, văn phòng đại diện nếu có…)

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên góp vốn (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên).

4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực:

- Giấy CMND/ CCCD hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân;

- Giấy CN ĐKKD đối với tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/ UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;

5. Nếu quý khách thành lập công ty tại Trà Vinh đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện thì cần thêm các giấy tờ sau:

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/ Tổng giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

6. Giấy uỷ quyền của người đi nộp hồ sơ trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đăng ký.

Thành lập công ty tại Trà Vinh

VII. Quy trình thành lập công ty tại Trà Vinh

1. Chuẩn bị tiền đề cho việc thành lập công ty tại Trà Vinh

Để thành lập công ty tại Trà Vinh, khách hàng cần chuẩn bị những tiền đề cơ bản cho việc thành lập công ty như:

- Chuẩn bị trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Vốn thành lập công ty: Việc lựa chọn vốn điều lệ của công ty là việc rất quan trọng. Vốn điều lệ của công ty là số vốn do các thành viên đóng góp, Đại Việt sẽ tư vấn cho khách hàng mức vốn điều lệ phù hợp với quy mô và phương án phát triển kinh doanh của công ty TNHH, cơ cấu góp vốn và tỷ lệ phân chia quyền và lợi ích giữa các thành viên công ty.

- Lựa chọn người đại diện theo pháp luật của công ty. Về chức danh người đại diện theo pháp Luật của công ty, chức danh người đại diện là giám đốc (tổng giám đốc).

- Lựa chọn ngành nghề kinh doanh theo phương án kinh doanh và tham chiếu theo theo quy định của Pháp luật về đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Trà Vinh.

- Đặt tên công ty: Tên công ty có rất nhiều ý nghĩa, nên lựa chọn đặt tên Công ty ngắn gọn, dễ nhớ, dễ phát âm và tiêu chí đầu tiên khi đăng ký kinh doanh là tên Công ty không trùng với các công ty đã thành lập trước đó (trên địa bàn toàn quốc).

- Khách hàng chuẩn bị chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) bản sao có công chứng của người đại diện theo pháp luật, thành viên/ cổ đông để thực hiện đăng ký kinh doanh.

2. Nộp hồ sơ thành lập công ty tại Trà Vinh

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kể trên, quý khách hãy nộp tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong thời gian 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ bạn sẽ được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

3. Công bố nội dung đăng ký thành lập công ty tại Trà Vinh

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành, nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn.

Lưu ý: Nếu Quý khách hàng tự công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp cần thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thành lập công ty tại Trà Vinh

4. Khắc dấu sau khi thành lập công ty tại Trà Vinh

Khắc dấu là công việc quan trọng sau khi khách hàng nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh. Hồ sơ khắc dấu gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng minh thư của người đến khắc dấu.

Trên đây là quy trình thành lập công ty tại Trà Vinh, khách hàng có thể tham khảo và trực tiếp tiến hành đăng ký thành lập công ty tại cơ quan có thẩm quyền hoặc liên hệ với Đại Việt để được cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Trà Vinh trọn gói tốt nhất. Sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đại Việt quý khách sẽ được hưởng một số ưu đãi như:

- Được tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến hoạt động thành lập công ty tại Trà Vinh như: Tư vấn lựa chọn tên công ty; tư vấn mô hình và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp; tư vấn phương thức hoạt động và điều hành doanh nghiệp.

- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.

- Trong trường hợp khách hàng cần tham gia đàm phán việc thành lập công ty  tại Trà Vinh, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu.

- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan đến đăng ký kinh doanh.

- Đại Việt sẽ đại diện soạn hồ sơ đăng ký thành lập công ty  tại Trà Vinh cho khách hàng.

- Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty cho khách hàng.

- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.

- Đại diện nhận kết quả là giấy phép đăng ký kinh doanh tại sở KH-ĐT cho khách hàng.

- Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho doanh nghiệp.

Ngoài các dịch vụ ưu đãi trên, sau khi thanh lý hợp đồng dịch vụ Đại Việt vẫn tiếp tục hỗ trợ khách hàng một số dịch vụ ưu đãi như:

- Tư vấn soạn thảo nội quy, quy chế công ty.

- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên.

- Tư vấn miễn phí kế toán thuế, bảo hiểm.

- Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo cho quý khách.

Dịch vụ thành lập công ty tại Trà Vinh của Đại Việt sẽ đại diện khách hàng soạn hồ sơ và nộp hồ sơ cho cơ quan Nhà nước vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính. Đại Việt luôn mang lại lợi ích kinh tế cao nhất cho khách hàng.

Liên hệ dịch vụ thành lập công ty tại Trà Vinh

Công Ty TNHH Tư Vấn Đại Việt

Chuyên viên: Ms Thanh Phúc

P/ Zalo: 0905548995 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH0905 548 995
0918 588 240HỆ THỐNG VĂN PHÒNG TRÊN 32 TỈNH THÀNH
Điện thoại: 0905 548 995

GẶP TRỰC TIẾP CHÚNG TÔI TẠI ĐỊA CHỈ
VĂN PHÒNG TẠI HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: T6, tòa nhà Master, 155 Hai Bà Trưng, Q3, HCM 
VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ: T3, 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 
VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH THUÂN
Địa chỉ: 51 Lê quý Đôn, tp Phan Thiết, Bình Thuận
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 106 Lý Thái Tổ, tp Đồng Hới, Quảng Bình
VĂN PHÒNG TẠI TT HUẾ
Địa chỉ: 100 Nguyễn Tất Thành, Hương Thủy, TT Huế
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG NAM
Địa chỉ: 159 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 51 Trường Chinh, tp Quy Nhơn, Bình Định
VĂN PHÒNG TẠI KIÊN GIANG
Địa chỉ: Lô A5-25, Số 11, Tây Bắc, Rạch Giá, Kiên Giang
VĂN PHÒNG TẠI ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 104 Ngô Quyền, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: KP3, P Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước
VĂN PHÒNG TẠI LONG AN
Địa chỉ: 140/5 Nguyễn Minh Đường, tp Tân An, Long An
VĂN PHÒNG TẠI LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 16 Trạng Trình, tp Đà Lạt, Lâm Đồng
VĂN PHÒNG TẠI CẦN THƠ
Địa chỉ: An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.giayphepdangkykinhdoanh.vn

Đang online: 28    Lượt truy cập: 3413339